Truyện Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào

Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào

Thể loại : Tiên Hiệp, Võng Du, Trọng Sinh
Tác Giả : Cực Mục Thiên Cẩu
Số Chương  : 50
Trạng Thái : Còn Tiếp
Nguồn : Truyện YY
Cập Nhật  : 04:50 16-09-2020
Bình Luận : 5Xem
+ Truyện nhận DONATE - nếu mọi người thích hy vọng ủng hộ TLT.

+ Editor: Aqua

+ Liên hệ: Fanpage Thánh Thiên Tiên Vực 

- ----------------------------------------------

+ Vì là truyện FREE:

- Nên không có lịch ra chương cố định... nhưng cứ tổng 10k TLT donate sẽ ra thêm 1 chương vào hôm sau.

- Nên không có mục lời nhắn - nên các mục quảng cáo của team mình sẽ thêm vào cuối chương. 

- Cầu like - cầu kim phiếu - cầu bình luận ủng hộ để có nhiều động lực hơn.

《 Thiên Thế 》 phát triển mười năm, tiền tệ trong trò chơi trở thành loại tiền tệ duy nhất lưu thông trên toàn thế giới.

Thời Gian Luân Hồi, trở về mười năm trước, khoảng cách 《 Thiên Thế 》 mở ra chỉ còn một tuần.

Lúc này, sống lại Sở U nên làm gì lựa chọn...

Danh sách chương

Comment, Review truyện Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào