Chương Trước/23Chương Sau

Không Trong Sáng Nhưng Tôi Là Hoàng Hậu

Chương 20

Hôm tôi được sắc phong Hoàng hậu, Thiên Quan điện bị giẫm đến mờ nền gạch.

Tại sao ư?

Đó là những đại thần theo phe cánh Hoàng hậu cũ, đến Thiên Quan điện phản đối việc lập hậu của tôi.

Tôi như một kẻ ngoài cuộc mà đứng bên ngoài xem xét. Thiên Quan điện chật kín người.

Khoảng hai canh giờ sau, đám người đó dần dần về bớt. Kẻ bên trong, kẻ quỳ bên ngoài. Hoàng hậu mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng phẫn hận mà chết.

Nàng ta cứ nghĩ bản thân mình ghét tôi là đúng, ai dè cuối cùng lại thành đơn độc, hại người hại mình.

Mấy hôm nay, Nhiên Thước cung của tôi đón thêm nhiều người mới, bọn họ là người đặc biệt quen thuộc của cung hoàng hậu cũ, đến dạy tôi lễ nghi.

Lòng tôi có chút không đành cho nàng. Nhưng nếu nàng còn làm hoàng hậu, thì đến cái mạng của tôi cũng khó giữ.

Tốt nhất, nên ác độc một chút, tránh đêm dài lắm mộng!

Những việc khuất tất sau này, khi ở trên cương vị Hoàng hậu tôi mới thực sự thấu hiểu. Làm Hoàng hậu có nghĩa là, nếu có người chống đối bạn, mà bạn không thể thu phục được, thì nạn nhân sẽ là bạn. Không có lưỡng lự, không có đơn độc chiến đấu, bạn phải giúp được càng nhiều, và triệt hạ càng nhiều người càng tốt

Như một bên trồng rừng, một bên đốt cỏ dại vậy.

Bất quá, đâu là cây rừng, đâu là cỏ dại, thời gian sẽ đưa bạn đến câu trả lời cuối cùng.

Truyện convert hay : Muôn Đời Mạnh Nhất Tông
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi