Chương Trước/222Chương Sau

Huyết Long Công Tử

Quyển 2 - Chương 1-1: Sự bắt đầu

Quyển 2: MỞ ĐẦU

Quyển 1: Sự Hồi Sinh ( Kết thúc)

Quyển 2: Sự Bắt Đầu ( Tiếp theo)

CÓ SPOILER MỘT CHÚT NHA..

...

Khói lửa xung quanh, một thân ảnh đang ôm một người khác, run rẫy, sợ sệt…, những người xung quanh ai cũng im lặng…..

….

Chỉ thấy người này la lên:” Tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi….”

“ Không phải chúng ta đã hứa với nhau sẽ không chia lìa mà, tại sao……”

“Xin lỗi,...xi...n ……..l..ỗi…..”

“ Aaaaaaaaaaa, gruuuuuuuuuuuu………… Tại sao…… Tại sao vậy ông trời, …….Ta hận ông.”.....

“ Aaaaa ngươi là ác ma, ác ma……….”

“ aaaaaaa, …...tha ta…. đừng giết ta………”

“ Giết hết bọn chúng cho ta, một người cũng không tha, già trẻ lớn nhỏ, giết sạch hết…, ta là ác ma thì sao,...”

“ Ngươi làm gì thế, mau buông tay, ………….”

“ Ngươi lui ra, không thì đừng trách ta……………………”

“ Bạc lão, giết hết bọn họ cho ta……….”

“ Vâng, thiếu chủ…………”

“ Từ ngày hôm nay, gia tộc này biến mất khỏi thế gian……, “

“Ê ê, ngươi biết gì không, nghe nói hôm qua gia tộc đó bị xoá sổ, không còn một ai sống"

“ Có, hình như người đó sau vụ đó được mọi người gọi là Huyết Long Công Tử…”

“ Hình như người đó còn giết hơn 10 vạn đại quân của Xuất Thu đế quốc, một mình hắn giết sạch sẽ……….”

“ Đừng bỏ rơi chúng ta mà…..” Xin huynh, ……

Một thế giới mở ra, ………………., một chương mới được mới cho Long Phong…,

Câu chuyện ở phần hai sẽ được bắt đầu sau năm năm, lần này mình sẽ thêm rất nhiều chi tiết hay, buồn……., ngoài ra còn nhiều cái sản nghiệp thì sẽ giải thích từ từ.

Truyện convert hay : Tiềm Long
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi