Chương Trước/706Chương Sau

Đạo Chu

Chương 672: Thế Giới Ảo

Khi Đại Sư đang xem tư liệu ở trong tay Phất Lan Đức, đám học viên Sử Lai Khắc cũng bắt đầu làm quen với học viên Thiên Địa. Ngày hôm qua, mọi người ăn tối nên cũng coi như biết nhau nhưng không có được đầy đủ như hôm nay. Rất nhanh những thiếu nữ cũng làm quen với nhau. Riêng phần Ninh Vinh Vinh, nàng đối với học viện Thiên Địa có tương đương quen biết. Đương nhiên nàng tự nhận làm hướng dẫn viên giới thiệu tất cả mọi người học viện Thiên Địa với học viên học viện Sử Lai Khắc và ngược lại.

Năm nay học viện Thiên Địa tông cũng không thu được bất cứ học viên nào. Mặc dù số lượng người tham gia so với năm ngoái còn nhiều hơn, số người vượt qua vòng loại nhiều hơn bất quá số lượng vượt qua vòng thứ hai cơ bản là không có người nào. Thế nên số lượng học viên ngoại trừ đám người Hồng Liên cũng chỉ có Cát Tường, Miêu Nữ, Tiểu Vũ và Đường Tam.

Nghe được những điều này, đám người Đái Mộc Bạch theo đó đều kinh ngạc trợn tròn con mắt. Số lượng tham gia thi tuyển lần này đạt đến hàng vạn người vậy mà không có một người có thể vượt qua tiến vào học viện Thiên Địa thì đúng là kỳ quái. Bất quá họ còn không biết vượt qua kiểm tra tâm thái là khó đến mức như thế nào. Mỗi người đều có loại kiểm tra khác biệt, muốn vượt qua thực sự không đơn giản như mọi người nghĩ. Không phải cứ số lượng học viên tham gia nhiều sẽ thu được hiệu quả cao. Đối với tiền tài, dục vọng, sắc đẹp, thù hận... ai có thể giữ vững được đạo tâm tiến tới tu luyện chứ?

Đôi mắt Đại Sư nheo lại, hắn nhìn tư liệu cũng cảm thán vài hơi. So sánh với đám đệ tử của mình thì Đại Sư biết thực lực đám đệ tử mình cao hơn so với đám học viên từ Sử Lai Khắc quá nhiều. Bất quá, Đại Sư cũng hiểu không thể dùng tư chất học viên Thiên Địa so sánh với nơi khác. Học viên Sử Lai Khắc đối với đại lục hồn sư chính là quái vật trong quái vật rồi.

Học viện Thiên Địa tông lần này tham gia vào hồn sư tinh anh toàn đại lục có tất cả hai đội ngũ tham gia. Trong đó đoàn đội tham gia chính sẽ được tiến vào thẳng thập cường mà không có tham gia giao đấu gì. Đây là đặc quyền mà Tuyết Dạ đại đế đưa cho học viện Thiên Địa.

Đội chủ lực học viện Thiên Địa bao gồm:

Đông Quân Phi Yên: “Võ hồn: Nhật Tượng. Cấp bậc: 55 cấp hồn vương hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“

Nguyệt Thần Tử Nguyệt: “Võ hồn: Tinh Thần Diệu Thanh Thiên. Cấp bậc: 55 cấp hồn vương hệ khống chế. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“

Hiểu Mộng: “Võ hồn: Nguyệt Tượng. Cấp bậc: 55 cấp hồn vương hệ khống chế. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“

Hồng Liên: “Võ hồn: Hồng Liên. Cấp bậc: 56 cấp hồn vương hệ phụ trợ. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“ (Nàng là người lười tu luyện nhất nhưng hồn lực tăng nhanh nhất do thiếu áp chế hồn lực khi giải phóng hồn cốt và hồn hoàn.)

Lộng ngọc: “Võ hồn: Phượng vĩ cầm. Cấp bậc: 54 cấp hồn vương hệ phụ trợ. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“ Ngoài ra mặc dù là hệ phụ trợ nhưng nàng có sức công kích khá quỷ dị và mạnh mẽ bởi âm thanh do phượng vĩ cầm gây ra.

Tuyết Nữ: “Võ hồn: Tuyết Đế. Cấp bậc: 54 cấp hồn vương hệ khống chế. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“ Cực hạn băng thuộc tính có khả năng phòng ngự và công kích cực kỳ mạnh mẽ.

Triều Nữ Yêu Minh Châu: “Võ hồn: Minh Châu. Cấp bậc: 54 cấp hồn vương hệ khống chế. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“ Năng lực cực kỳ quỷ dị trong việc khống chế và công kích.

Để đảm bảo nhân viên đầy đủ liên tục bảy người, sử dụng thêm những nữ hầu tham gia thêm coi như góp đủ nhân số.

Đội phó học viện Thiên Địa bao gồm:

Đường Tam: “Võ hồn: Lam Ngân Thảo. Cấp bậc: 52 cấp hồn vương hệ khống chế. Hồn hoàn: hai vàng, một tím, hai đen!“

Tiểu Vũ: “Võ hồn: Nhu Cốt Mị Thỏ. Cấp bậc: 45 cấp hồn vương hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím!“

Tiểu Linh: “Võ hồn: Kỳ thuỷ. Cấp bậc: 55 cấp hồn tông hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“

Miêu Nữ: “Võ hồn: Lam miêu. Cấp bậc 42 cấp hồn tông hệ mẫn công. Hồn hoàn: hai tím, hai đen!” Tốc độ của hệ mẫn công tuy nhiên tu luyện thiết giáp công cùng kim chung tráo có sức phòng ngự của hệ phòng ngự và lực tấn công của hệ cường công. Thực lực vô cùng cường hãn chỉ dưới Tiểu Linh và Đường Tam.

Cát tường: “Võ hồn: Ngân châm. Cấp bậc: 41 cấp hệ phụ trợ. Hồn hoàn: một vàng, hai tím, một đen.” Mặc dù là hệ phụ trợ nhưng tu luyện thân pháp tốc độ cực nhanh, phòng ngự cũng không yếu. Có thể bổ trợ làm một hệ mẫn công tạm thời.

Hồ Mị Nhi: “Võ hồn: Cửu vĩ mị hồ. Cấp bậc: 54 cấp hệ khống chế. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“

Đại Tư Mệnh: “Võ hồn: Dị hoả. Cấp bậc: 55 cấp hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen!“

Để đảm bảo nhân viên đầy đủ liên tục bảy người, sử dụng thêm những nữ hầu tham gia thêm coi như góp đủ nhân số.

Riêng về phần tư liệu của học viện Sử Lai Khắc cũng không kém chút nào. Tổng đội viên tham gia có tất cả tám người:

Vũ Vô Cực: “Võ hồn: Bản thể. Cấp bậc: 52 cấp hồn vương hệ toàn năng. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen.”

Diễm Linh Cơ: “Võ hồn: Viêm Thuỷ Yêu Linh. Cấp bậc: 55 cấp hồn vương hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen.”

Tiểu Y: “Võ hồn: Mộc Yêu Linh. Cấp bậc: 55 cấp hồn vương hệ toàn năng. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen.”

Mã Hồng Tuấn: “Võ hồn: Tà hoả phượng hoàng. Cấp bậc: 52 cấp hồn vương hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, một tím, hai đen.”

Đái Mộc Bạch: “Võ hồn: Tà Mâu Bạch Hổ. Cấp bậc: 48 cấp hồn tông hệ cường công. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen.”

Áo Tư Tạp: “Võ hồn: Cấp bậc: 43 cấp hồn tông hệ thức ăn. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen.”

Ninh Vinh Vinh: “Võ hồn: Cấp bậc: 46 cấp hồn tông hệ phụ trợ. Hồn hoàn: hai vàng, hai tím, một đen.”

Chu Trúc Thanh: “Võ hồn: Cấp bậc: 45 cấp hồn tông hệ mẫn công. Hồn hoàn: hai vàng, một tím, hai đen.”

Toàn bộ tám người này tuyệt đối không so với bất cứ ai trong học viên Thiên Địa kém. Đương nhiên nếu so sánh với đám đệ tử chân truyền và Đường Tam đúng là hơi kém một chút. Bất quá cũng là thiên tài trong thiên tài rồi.

Nghe được Đại Sư nói về học viên của học viên Thiên Địa thì Phất Lan Đức hít hà một hơi thật sâu. Cuộc thi tinh anh hồn sư đại tái toàn đại lục còn cần thi nữa sao? Trực tiếp đem toàn bộ giải thưởng trao cho học viện Thiên Địa là được rồi còn cần gì thi đấu nữa. Cơ bản chính là nghiền ép được chứ?

Lúc này, Đại Sư nhìn về phía Phất Lan Đức, hắn trầm mặc một chút sau đó nói: “Ta nhớ trong thi đấu sẽ có bảy học viên tham gia và bảy người đảm nhiệm chức vị thủ hộ sân đấu đi!” Phất Lan Đức theo đó gật đầu, bàn tay Đại Sư mới hơi đưa ra đề ý kiến của mình: “Ta đề nghị là...”

Mặt trời dần dần hướng về phía tây di chuyển, ánh sáng chiếu tréo vào học viện Thiên Địa. Nó xuyên qua ánh sáng tiến vào trong một căn phòng. Ở dưới căn phòng này là một tầng hầm khá là rộng lớn. Lúc này, Độc Cô Bác ôm hai tay trước ngực bình tĩnh nhìn về phía đám người rồi nói: “Ta cũng rất tò mò loại thi đấu kiểu mới này đấy.”

“Bắt đầu đi!” Đại Sư gật đầu mở miệng nói. Đôi mắt nhìn về phía đám học viên đều nằm ở trên một chiếc giường cực kỳ thoải mãi. Ngay cả Phất Lan Đức cùng với mấy giáo viên cũng không ngoại lệ. Tất cả không hẹn mà cũng đem chiếc lá sinh mệnh đặt lên trên trán của mình.

Trong nháy mắt đó, ánh sáng của chiếc lá sinh mệnh theo đó toả sáng. Ánh sáng tràn ra kèm theo những đạo văn hư ảo như thật như ảo trong thời gian ngắn bao phủ lấy cơ thể của bọn họ. Một màn hình xuất hiện trong mắt của Đại Sư. Lúc này Đại Sư xuất hiện ở một màn ảnh khá lớn mà đứng ở bên cạnh hắn lại là Phất Lan Đức. Đằng sau hai người là một đám người xuất hiện sau lưng, họ chính là toàn bộ đội viên của hai học viện sẽ tham gia thế giới ảo lần này.

“Đây là thế giới ảo sao?” Áo Tư Tạp ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía xung quanh. Tất cả đều là một màu đen xám xịt không gì khác một cái màn ảnh lớn. Ngón tay Diễm Linh Cơ đột nhiên đưa lên, tất cả mọi người muốn nói cũng theo đó ngậm miệng lại.

“Xin hai vị chủ đội quyết định ai có quyền lựa chọn địa điểm giao chiến ai có quyền lựa chọn hồn thú được thả ra.” Một âm thanh lạnh như băng không mang theo tình cảm rơi vào trong tai hai người mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Nếu như ý kiến hai bên trùng hợp vậy sẽ dựa theo phương thức bốc thăm để quyết định!”

“Địa điểm giao chiến!” Phất Lan Đức mở miệng nói trong khi Đại Sư lại mở miệng nói: “Hồn thú!” Hai người rõ ràng đã quyết định bàn bạc với nhau trước mặt.

Ngay lập tức, Phất Lan Đức hơi ngạc nhiên khi thấy màn hình trước mặt hắn thay đổi. Hàng loạt các loại địa điểm và thời gian cho Phất Lan Đức chọn. Hắn có thể lựa chọn thời gian là mấy giờ, địa điểm là băng thiên tuyết địa, là hoả vực hoặc là biển cả, rừng rậm hoặc cát vàng...

Ở một bên khác, Đại Sư cũng thấy được hàng loạt các loại hồn thú được thiết lập trong mắt Đại Sư làm cho Đại Sư hơi cảm thán. Hai tay Đại Sư bắt đầu chắp hai tay sau lưng mình và bắt đầu lựa chọn mười loại thú. Hồn thú sẽ được chia làm nhiều đợt thả ra mười năm, trăm năm, nghìn năm và mười nghìn năm. Càng về sau càng mạnh.

“Hoàn tất việc xác minh địa đồ và thời gian!”, “Hoàn tất việc xác minh loại hồn thú tham gia thi đấu” Không quá bao lâu thì vài âm thanh vang lên lần nữa: “Bắt đầu tiến hành phân bố chức vị thủ vệ. Chủ đội có thể phần phối thủ vệ, thủ lĩnh và chiến binh. Thủ vệ và thủ lĩnh có thể tuỳ chọn, chiến binh giới hạn từ hai mươi năm tuổi trở xuống. Thủ vệ thủ lĩnh sẽ có cấp bậc hạn chế bằng với hồn sư chiến binh ở bên đối địch với tình trạng toàn hồn lực được giải phóng. Đồng thời thủ vệ và thủ lĩnh cũng sẽ có không gian hoạt động bị hạn chế. Bắt đầu tiến hành xếp đặt vị trí và phân phối thủ vệ cùng thủ lĩnh.”

Màn hình theo đó thay đổi, Phất Lan Đức và Đại Sư chỉ cần dùng ý nghĩ trao đổi và giao lưu là được. Họ nhanh chóng đem thủ vệ thủ lĩnh cùng với các chiến binh phân phối một cách hợp lý.

Truyện convert hay : Thập Niên 80 Gả Ác Bá
Chương Trước/706Chương Sau

Theo Dõi