Truyện Cầu Bại

Cầu Bại

Thể loại : Kiếm Hiệp
Tác Giả : Thừa Phong Ngự Kiếm
Số Chương  : 91
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật  : 12:21 18-12-2019
"Kiếm gồm ba cảnh giới: kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.

Kiếm thể, dùng thân hợp kiếm, thân tức là kiếm!

Kiếm khí, dùng khí ngự kiếm, khí hướng tinh không!

Kiếm ý, kiếm cùng ý hợp, thông hiểu chấp kiếm!

Tâm nguyện lớn nhất đời ta chính là dựa vào kiếm trong tay bại toàn bộ thiên hạ, đem kiếm đạo chứng khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không..."

...

Kiếm tu Vân Hi vượt qua giới hạn thời không, du ngoạn đến nơi đây.

Các chương mới nhất

Comment, Review truyện Cầu Bại