Chương Trước/1682Chương Sau

Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 1084: Là Người Có Dã Tâm

Kỳ thực Phó Thành chỉ là muốn Phó Thanh Tuyền trở về thăm Phó Oản mà thôi, cũng không có ý định để cho Phó Thanh Tuyền cùng Phó lão phu nhân làm hoà như Lư Thanh Mai nghĩ.

"Tôi đi theo chủ tịch, cũng có thể chăm sóc cho ông ấy!" Thư kí Tống cười cười, "tôi ngược lại thật ra cảm thấy một ngày như hôm nay, để phu nhân đi theo không thích hợp, lỡ như bị lão phu nhân biết nháo lên, nhà cũ quá nhiều người còn có vãn bối ở đó, quả thật không dễ nhìn! Chủ tịch, ngài cảm thấy thế nào!"

Lần trước Lư Thanh Mai đề nghị nói để bà ta đến giúp Phó Thanh Tuyền chia sẻ công việc ở tập đoàn Khải Đức, thư kí Tống còn đứng về phía Lư Thanh Mai khuyên Phó Thanh Tuyền, Lư Thanh Mai còn tưởng rằng thư kí Tống biết thức thời... Biết về sau nhất định là Phó Thiên Tứ sẽ thừa kế tập đoàn Khải Đức, cho nên sớm nịnh bợ mẹ con bọn họ!

Ai biết vào lúc này, thư kí Tống lại ở nơi này làm khó bà ta.

Trong lòng Lư Thanh Mai vô cùng tức giận...

Bà ta cười nói: "Tôi ở trong xe không vào, thanh tuyền không nói, Phó Thành không nói... thư kí Tống ông không nói, ai biết!"

Thư kí Tống chỉ cười không nói.

Trong lòng Lư Thanh Mai có tính toán, thư kí Tống không phải là nhìn không thấu, những năm này đi theo bên người Phó Thanh Tuyền, tiếp xúc qua nhiều lần với Lư Thanh Mai, thư kí Tống cũng gọi là hiểu rõ người phụ nữ này.

Lư Thanh Mai, người phụ nữ này rất có dã tâm.

Lần trước Lư Thanh Mai muốn quyền lực từ trong tau Phó Thanh Tuyền, thư kí Tống đã hiểu rõ ràng.

Tống thư ký rõ ràng, nếu như đem tập đoàn Khải Đức giao cho Phó Thiên Tứ quá sớm, chẳng khác nào chính là giao cho Lư Thanh Mai.

Ngày đó thư kí Tống sở dĩ nguyện ý nói chuyện giúp Lư Thanh Mai ở trước mặt Phó Thanh Tuyền, chính là thực sự không muốn nhìn thấy Phó Thanh Tuyền mệt mỏi, đến lúc đó tâm huyết cả đời của Phó Thanh Tuyền nhất định sẽ bị Lư Thanh Mai đạt được, hoặc là hủy rối tinh rối mù.

9/10

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/1682Chương Sau

Theo Dõi